از زبان امیر سرلشکر شهید مسعود منفرد نیاکی

«این سربازانی که هم اکنون در مصادف با دشمن بعثی هستند، همگی فرزندان منند و وظیفه دارم که در کنار آنها باشم. همراه آنها بجنگم. دشمن را ناکام کنم و پیروزی را برای اسلام و مردم فداکار خود به ارمغان بیاورم.» این جملات که با یک دنیا خلوص ادا شده، کلماتی است که شهید سرافراز ارتش اسلام امیر سرلشکر مسعود منفرد نیاکی به هنگام درگذشت فرزندش که با آغاز عملیات بیت المقدس مصادف شده بود و در پاسخ به همسر خود بیان کرده است. آن شهید بزرگوار با احساس مسئولیت نسبت به وظیفه خطیر خویش و به رغم اندوه سنگین خود و غم جانکاه مرگ دختر جوان و عزیزش و در برابر اصرار خانواده از او برای ترک منطقه و حضور در مراسم تشییع و تدفین می افزاید: «آن فرزندم کسانی را دارد که در کنارش باشند اما من نمی توانم در این بحبوحه جنگ، فرزندان سرباز خود را تنها بگذارم.»