خاطره‌ای از سردار سرلشکر پاسدار شهید عبدالمجید سپاسی

شهید حاج مجید خیلی نوشابه‎های ساخت وزارت سپاه پاسداران به نام کوثر را دوست می‌داشت و در گرمای شلمچه پس از هر غذا از نوشابه می‌نوشید به حدی که بین بچه‌ها معروف به نوشیدن نوشابه کوثر شده بود. به ما می‌گفت من که شهید شدم، مرا با نوشابه کوثر غسل دهید. بعد از شهادتش بین بچه‌ها بحث شده بود و به این نتیجه رسیدیم که منظور او از نوشابه کوثر، آب مقدس حوض کوثر بوده است.