خاطره ای از امیر سرلشکر شهید حسین شهرام فر

شهید شهرامفر همیشه با یاد خدا زندگی می‌کرد و این صفت از ویژگی‌های ذاتی وی از دوران کودکی بود. همکارانش قبل از انقلاب اسلامی به او لقب «شیخ حسین» داده بودند و به اعتقادات خالصانه و عارفانه و افکار مذهبی‌اش اعتقاد داشتند. او حتی در دوران حکومت نظامی و در حال اجرای انجام وظیفه حاضر نمی‌شد دست از این اعتقادات بردارد. به گفته همکارانش در دوران حکومت نظامی یک‌بار خودروی نظامی حامل سربازان را هنگام اذان ظهر در سه‌راهی آذری پارک کرد و با سربازان به داخل گاراژی رفت و نماز جماعت را با شکوه خاصی برپا کرد. این صحنه موجب تحسین و خوشحالی مردم شده بود.