خاطره ای از جهادگر شهید محمد طرحچی طوسی

روزی با مربیگری و هدایت محمد طرحچی به «علم کوه» رفته بودیم و از صخره ای سنگی بالا می رفتیم. یک گروه خارجی هم برای سنگنوردی به «علم کوه» آمده بودند. من می دیدم آنها برای برنامه های خودشان از کارهای آقای طرحچی فیلم و اسلاید تهیه می کنند. به هر حال با اینکه خیلی هم به زبان تسلط نداشتیم، پرسیدیم چه شده که از ایشان این قدر عکس می گیرید؟ چون دانشجو بودیم، به دلیل مبارزات مقداری حساس شده بودیم که نکند عکس ها بعد مشکل امنیتی پیدا کند. گفتند ما این اسلایدها را برای آموزش می خواهیم، چون در ایشان (طرحچی) تبحر خاصی دیده ایم، برای همین پشت سر شما می آییم و هر جا که لازم شد اسلایدی تهیه می کنیم تا برای آموزش افرادمان مورد استفاده قرار دهیم.