خاطره ای از خلبان شهید محمد حق شناس

در سال ١٣٦٠، زمانی که وی مسئولیت ستاد عملیات جنوب را برعهده داشت، در شرایطی، فرمانده سپاه پاسداران نیاز می‌بیند ظرف حدود دو ساعت شرایط جبهه‌ها را حضوری به عرض حضرت امام خمینی (ره) برساند و کسب تکلیف کند. عملی شدن این کار از دشت خوزستان تا تهران، ظرف این مدت کوتاه، امکان‌پذیر نبوده و شهید حق‌شناس این مشکل را با انتقال فرمانده سپاه در کابین عقب هواپیمای شکاری به تهران و بالعکس حل می‌کند.