خاطره ای از سردار سرلشکر پاسدار شهید سیدیوسف کابلی

در محور عملیاتی شلمچه در خاکریزهای نونی شکل که دشمن برای کند کردن حرکت نیروهای اسلام طراحی کرده بود، همراه شهید کابلی برای سرکشی و شناسایی وارد منطقه شدیم. مقداری که در کانال های سیمانی حرکت کردیم، او به بالای کانال رفت و در دید دشمن روی خاکریز به حرکت خود ادامه داد. من هم بلافاصله پشت سر فرمانده دلیر خود به بالای خاکریز رفتم که ناگهان شهید یوسف کابلی خطاب به من گفت: «برو پایین خطر دارد.» من که تعجب کرده بودم، گفتم: اگر خطر دارد پس چرا شما اینجا باشید من بروم پایین؟ فرمانده مهربان گفت: «عزیز من، تکلیف من با شما فرق دارد. شما وظیفه تان این است که الان در کانال حرکت کنید ولی من تکلیفم این است که به رزمندگان اسلام قوت قلب و روحیه بدهم. پس برو پایین و مراقب جانت باش. نباید بی دلیل جانتان را به خطر بیندازید. هر کس وظیفه ای دارد.»