خاطره ای از شهید فضل الله محلاتی

در زندان قزل قلعه یک جوان کمونیست را به سلول ایشان برده بودند. آن جوان در اثر هم نشینی و صحبت با ایشان اسلام آورد و نماز خوان شد. برادر آن جوان می گفت وقتی او را دیدم که نماز می خواند، تعجب کردم. آن جوان در جریان پیروزی انقلاب شهید شد.