سفارش دیگرم به قرآن است. علیکم بالقرآن. این دریای مواج و خروشان و صاف و زلال، فضل و کمال، این چشمه حیات و آب حیات که برای جامعه اسلامی و مسلمان ما لازم است تا هر چه بیشتر با قرآن مانوس شوند و از آن درس بگیرند و آن را راهنمای عملشان قرار دهند. اما باید بگویم قرآن تنها نمی‌تواند انسان را به سرمنزل مقصود برساند و بر این اساس تبعیت از عترت پیامبر که در ائمه معصومین تبلور یافته است لازم است. در حال حاضر نیز امام زمان (عج) رهبری امت را بر عهده دارد. در زمان غیبت نیز ولایت فقیه و ولی فقیه رهبر ماست و اوست که می‌تواند جامعه ما را رهبری کند…

از وصیتنامه امیر سرلشکر شهید یعقوب احمدبیگی