شهید محمد علی شفیعی

سرلشکر شهید محمدعلی شفیعی در سال ۱۳۲۹ در خانواده ای مذهبی و متوسط در شهرستان علویچه (نجف آباد) پا به عرصه هستی نهاد. وی پس از طی تحصیلات ابتدایی و دبیرستان، وارد دانشکده افسری ارتش شد و به استخدام نیروی زمینی ارتش در آمد.
سرلشکر شهید محمدعلی شفیعی دوره مقدماتی ۲۸ را در تاریخ ۲ /۵ /۱۳۵۴با موفقیت به پایان رسانید و دوره ۳۲ عالی رسته ای را از تاریخ ۵/ ۷ /۱۳۶۵ تا تاریخ۱ / ۴ / ۱۳۶۶ با بهترین نتیجه به پایان رسانید.
برخی مسئولیت های وی در دوران حیات پربرکتش عبارتند از فرماندهی گردان در لشکر ۹۲ زرهی اهواز و گروه ۲۲ قمشه و فرمانده گردان ۳۲۰ توپخانه.
بر بال دعا به آسمان باید رفت
افتاده ز پا از این جهان باید رفت
خواهی تو اگر به قرب جانان برسی
با مرگ تن و نثار جان باید رفت
به گوش لاله خونی نسیم عاشق گفت
چو گل ز باغ جهان پاره پاره باید رفت
رسیده لحظه موعود و نیست گاه درنگ
به عرصه گاه شهادت هماره باید رفت
شهید محمدعلی شفیعی در ۳۱ تیر ماه سال ۱۳۶۷ در واپسین روزهای جنگ در خرمشهر به آرزوی دیرینه خویش رسید و به زیارت معبود شتافت.