خداوندا! شهادت در راه خودت را که مختص حامیان درگاهت است، به من عطا فرما. خداوندا! گناهانم را که مانند دوده قلبم را سیاه کرده، بر من ببخشای.
و [اما] خانواده ام! اگر روزی توفیق دیدن اماممان را پیدا کردید، به او بگویید که سربازی داشتی که آرزوی دیدنت را داشت اما گناهانش باعث شد نتواند تو را ببیند. به او بگویید که برایم دعا کند که خداوند گناهان مرا ببخشاید
امت اسلامی! آگاه باشید و بدانید که نعمت های باری تعالی در سرزمین ایران همچون باران روان است. بدانید قدر و منزلت این نعمت را. برای امام دعا کنید که ان شاء الله تا انقلاب مهدی او را حافظ باشد.
وای بر شما از خدا بی خبران ! به شما کوردلان این توصیه را دارم که اگر چنانچه علیه این انقلاب که خون بهای هزاران شهید غرق به خون است ، حرکتی کنید، در خط یزید و مشرکین گام برداشته اید و خود را آزار می دهید. چون حق پیروز است و باطل نابود است. یزیدیان تاریخ نابود، و روسیاهان هرگز روی عزت را نخواهند دید.

بخشی از وصیت نامه سردار سرلشکر پاسدار شهید هاشم اعتمادی