‫آخرين روياي يوسف: نگاهي به زندگي سردار شهيد يوسف رضا ابوالفتحي

مشخصات: ‫‫‫‫داستان‌هاي فارسي — قرن ‎۱۴, جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-‎۱۳۶۷ — داستان, ابوالفتحي، يوسف‌رضا،۱۳۳۳-‎۱۳۷۷, دفاع مقدس

‫اين کتاب داستاني است درباره سردار سرتيپ شهيد يوسف رضا ابوالفتحي که در سال ‎۱۳۳۳ به دنيا آمده، در سال ‎۵۷ در تظاهرات ضد شاه شرکت کرده، در سال ‎۱۳۵۸ ازدواج کرده است. در سال ‎۵۹ با آغاز جنگ براي رفتن به جبهه ثبت نام کرد. بعد از اتمام جنگ در فارس مشغول به خدمت شد و در سال ‎۱۳۷۷ در پرواز به سمت شهر لار مفقود شدند.