‫اين آخرين کبوتر: يادنامه‌ي سردار شهيد حجت‌الله آذر پيکان

کتاب حاضر، شامل مطالب و خاطراتي درباره “سردار شهيد حجت الله آذر پيکان” است. وي در تاريخ ۲۳/۱۲/‎۱۳۷۳ در اثر سانحه تصادف در جاده شيراز تهران به شهادت رسيد. او فرمانده تيپ المهدي (عج) بود. از جمله مطالب بيان شده، مي توان به موارد زير اشاره کرد: “خاطره از اذان گفتن شهيد با ساير همرزمانش؛ خاطراتي از دوران قبل از انقلاب و پخش اعلاميه حضرت امام (ره)، خاطره اي از همسر شهيد در هنگام تولد دخترش؛ سوختگيري براي اتومبيل در هنگام بمباران عراقي ها؛ خاطره اي از نگهباني که او را نمي شناخت و قصد تيراندازي به وي را داشت؛ خاطره اي از سرکشي وي از خطوط مقدم و دلواپسي ديگر فرماندهان در گردان فجر؛ اعتراض وي درباره اختصاص سهميه غذاي بيشتر و بهتر به او در جبهه؛ و …”. اشعاري از هاشم کروني با مضمون شهيد و شهادت نيز در پايان کتاب چاپ شده است.