‫شهيد بن شهيد: درنگي با محمود امان‌اللهي

مشخصات: ‫‫‫‫جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹-‎۱۳۶۷ — شهيدان — سرگذشتنامه, شهيدان — ايران — بازماندگان — خاطرات, امان‌اللهي، محمود، ۱۳۳۹-‎۱۳۷۹, دفاع مقدس

‫اين کتاب درباره شهيد محمود امان اللهي است که در سال ‎۱۳۳۹ به دنيا آمد وي در سال ‎۱۳۵۹ به اسارت نيروهاي بعثي عراق درآمد. وي به دليل جراحات شديد مغزي حاصل از دوران جنگ در بيمارستان بستري مي شد ت اينکه در سال ‎۱۳۷۹ پس از تحمل سال ها درد و رنج به فيض شهادت نائل شد.