از وصیت نامه شهید

… از همسرم می خواهم فرزندمان اسماعیل را چنان تربیت کند که چون اسماعیل، خود به مسلخ عشق برود. پس سعی نمایید از همین زمان او را با قرآن آشنا کنید تا در پرتو فراگیر تعالیم این کتاب آسمانی روح شهادت طلبی را که از جدمان امام حسین (ع) به ارث برده ایم در او بیدار شود و در زمان مناسب پا در جای پای مولایمان امام گذارد و برای زنده نگاه داشتن اسلام به فیض شهادت نائل آید.
آن گاه که فاطمه به بلوغ رسید به او بگو: «دخترم! نام مقدس فاطمه زهرا(س) را بر تو نهادم، نام بزرگ بانوی جهان اسلام، به امید آنکه چون او، حجاب را بالاترین زینت خود قرار دهی و همچون او، صبر و بردباری را با وقار، متانت، حیا و حجاب در آمیزی. به امید آنکه در جهان آخرت با این بانوی بزرگوار محشور شوى و باعث افتخار من باشی. دلم می خواهد دخترم سارا علاوه بر اینکه تحت تعلیم و تربیت مادر نمونه خود قرار گیرد، زیر پوشش فاطمه دختر بزرگم، علوم اسلامی و دینی را بیاموزد و از این دریای بیکران الهی بهره جوید..