خاطره ای از امیر سرلشکر خلبان شهید محمود خضرایی

چند ماه مانده به پیروزی انقلاب اسلامی، طی فرمانی از خلبانان پایگاه هوایی بوشهر خواسته می شود هواپیماهای خود را به پایگاه هوایی چابهار منتقل کند. در آن زمان با توجه به جو حاکم بر ارتش، کسی حق اعتراض به دستورات را نداشت اما خضرایی و شهید طالب مهر شجاعانه از جای بر می خیزند و با صراحت اعلام می کنند که این دستور را اجرا نمی کنند. در این حین به آنها تذکر داده می شود: «لغو دستور می کنید؟! می دانید چه عواقبی در پی خواهد داشت؟!»
که این دو بزرگوار پاسخ می دهند: «ما اهداف شوم شما را از این کار میدانیم. شما می خواهید با انتقال هواپیماها به چابهار، آنها را بر روی ناو آمریکایی ببرید. این هواپیماها اموال بیت المال است و ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.» این حرکت شجاعانه باعث شد دیگر خلبانان نیز اعتراض خود را اعلام کند و بدین ترتیب این پروازها لغو شد.